Zajímavosti

„Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.“ - Dalajláma

Trafika

Pochází z italského traffico, ve významu malý obchůdek. Později užíváno v němčině jako tabaktrafik, označující nevelkou prodejnu tabáků a tabákových výrobků. Zpravidla se jednalo o prodejní stánek nebo malou prodejní místnost.

Tabák

Tabák je rostlina pocházející z Ameriky, kterou v dobách Alžběty I přivezl do Evropy spisovatel, básník a cestovatel Walter Raleigh. Zároveň to je i pojmenování produktu z listů této rostliny. V té době bylo kouření tabáku považováno v Anglii za léčivé.

Copyright © 2019 Dalimil Morys Ing. - DALIMIL, Všechna práva vyhrazena.